Εξεταστικό Κέντρο: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ι. ΣΑΦΑΡΙΚΑ – Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ

Διεύθυνση: 1ο χλμ Εγνατίας Οδού – ‘Αμμου, Τ.Θ. 269, 591 00 Βέροια
Τηλέφωνα: 23310 75490-3, 23310 75491
fax: 23310 75494
e-mail: iev@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://gym-safar-barbar.ima.sch.gr
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Παναγιώτης Ποζιάδης

Μαθητές άλλων Σχολείων που επιθυμούν να διαγωνιστούν στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βέροιας Ι. Σαφαρίκα – Ι. Μπαρμπαρούση να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Εξέτασης κ.Παναγιώτη Ποζιάδη ή με την κα. Σαραφοπούλου στην Γραμματεία του Σχολείου, κατά τις εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα 23310 75490-3 ή μέσω του fax 23310 75494.