1) Εξεταστικό Κέντρο: Odyssey Charter School

Διευθύντρια: Mrs. Denise Parks
Διεύθυνση: Building #22, Barley Mill Plaza
4319 Lancaster Pike
19805 Wilmington, DE
Delaware, USA
Τηλέφωνο: (01)302-516-800
fax: 01-888-780-5962
Ιστοσελίδα: www.odysseycharterschooldel.org
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Βασίλης Γκιδόγλου

To Odyssey Charter School ως Κέντρο Εξέτασης του διαγωνισμού Καγκουρό είναι ανοικτό μόνον για τους μαθητές του.