ΗΠΑ – Wilmington, Delaware (1 κέντρο)

1) Εξεταστικό Κέντρο: Odyssey Charter School

Διευθυντής: Mr. Elias Pappas
Διεύθυνση: Building #22, Barley Mill Plaza
4319 Lancaster Pike
19805 Wilmington, DE
Delaware, USA
Τηλέφωνο: (01)302-516-8000
fax: 01-888-780-5962
Ιστοσελίδα: www.odysseycharterschooldel.org
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Βασίλης Γκιδόγλου

To Odyssey Charter School ως Κέντρο Εξέτασης του διαγωνισμού Καγκουρό είναι ανοικτό μόνο για τους μαθητές του.


Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς