Εξεταστικό Κέντρο: EUROSCHOOL LUXEMBOURG II

Διευθυντής: κ. Emmanuel De Tournemire
Διεύθυνση: Rue Gaston Thorn, 6
L-8268 Bertrange
Τηλέφωνο: 00352 273 224 5000
e-mail: athanasios.nestoras@eursc-mamer.lu
Ιστοσελίδα: www.eursc-mamer.lu
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Δημήτριος Κορμούλης

Το Euroschool Luxemberg II είναι ανοικτό μόνο για τα ελληνόπουλα του σχολείου. (Ο διαγωνισμός γίνεται συγχρόνως σε άλλες 5 γλώσσες).