Μόναχο – Γερμανία (1 κέντρο)

Εξεταστικό Κέντρο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ (Europäische Schule München)

Διεύθυνση: Europäische Schule München
Grundschule
Auguste-Kent-Platz 3
81549 München
Deutschland
Τηλέφωνο: (004989) 62816101
fax: (004989) 62816111
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Γρηγόρης Φιλιππιάδης

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου είναι ανοικτό μόνο για τα ελληνόπουλα του σχολείου. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εξέτασης κ. Γρηγόρη Φιλιππιάδη.

Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς