Εξεταστικό Κέντρο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ (Europäische Schule München)

Διεύθυνση: Elise Aulinger Str. 21, 81739 München, Deutschland
Τηλέφωνο: (004989) 62816101
fax: (004989) 62816111
Υπεύθυνος Εξέτασης: κ. Γρηγόρης Φιλιππιάδης

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου είναι ανοικτό μόνο για τα ελληνόπουλα του σχολείου. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εξέτασης κ. Γρηγόρη Φιλιππιάδη.