Πληροφορίες/Εγγραφές

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο επόμενος Διαγωνισμός Καγκουρό προγραμματίζεται για το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Οποιοσδήποτε μαθητής από Β΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου μπορεί να πάρει μέρος στον διαγωνισμό. Θα χρειαστεί πρώτα να επιλέξει ένα από τα Κέντρα Εξέτασης που αναγράφονται στη αρχική σελίδα του ιστότοπου και να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξέτασης για να εγγραφεί, μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024. Το αντίτιμο της εγγραφής είναι 12,50 €. Τονίζουμε όμως ότι έχει να λαμβάνει, πέρα από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, εκπαιδευτικό υλικό που ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που καταβάλει.

Την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να πας στο Κέντρο Εξέτασης που έκανες εγγραφή, για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό. Εκεί θα σου δώσουν και τα δωράκια που δικαιούσαι πλην του Βιβλίου. Δηλαδή έχεις να λαμβάνεις Βεβαίωση Συμμετοχήςένα ξύλινο παιχνιδάκι σκέψης, δύο χαρτόνια μεγέθους Α4 με  Μαθηματικό περιεχόμενο .

Λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό (φέτος θα είναι μετά τις διακοπές του Πάσχα) θα σταλεί στο Κέντρο Εξέτασής όπου έκανες την εγγραφή ένα βιβλίο 112 σελίδων πολυτελούς εκτύπωσης με τα θέματα του φετινού διαγωνισμού, συστηματικές λύσεις των θεμάτων και άλλη ύλη. Το βιβλίο αυτό είναι η πεμπτουσία των δώρων που παραλαμβάνει ο κάθε διαγωνιζόμενος. Μην αμελήσεις να πας στο Κέντρο Εξέτασης που έκανες την εγγραφή για να το παραλάβεις. Για ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο αντίστοιχων παλαιότερων βιβλίων (τα τεύχη 6 και 7) που διατίθενται δωρεάν, δείτε εδώ.

Λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό θα βγουν τα αποτελέσματα, τα οποία στέλνονται στα Κέντρα Εξέτασης. Η βαθμολογία είναι αναλυτική, χωριστά για τον κάθε μαθητή, και περιλαμβάνει κάποια αξιολόγηση της επίδοσής του. Στην ατομική αυτή αναφορά του κάθε διαγωνιζόμενου, σημειώνεται αν ο διαγωνιζόμενος συγκαταλέγεται στους Διακριθέντες.

Ένας στους έξι μαθητές, ανά τάξη σε Πανελλήνιο επίπεδο, συγκαταλέγεται στους Διακριθέντες με βάση την επίδοση του. Τα ονόματα των Διακριθέντων (χωρίς την βαθμολογία λόγω απορρήτου) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Καγκουρό. Επίσης, οι Διακριθέντες παραλαμβάνουν μία Βεβαίωση Διάκρισης, και άλλα συμβολικά δωράκια όπως μία μεγάλη εκπαιδευτική αφίσα, και λοιπά. Η Βεβαίωση Διάκρισης και τα δωράκια στέλνονται συγχρόνως με την βαθμολογία στα Κέντρα Εξέτασης (λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό).

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες μικρολεπτομέρειες δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις εδώ.

Προς Κέντρα Εξέτασης

Οποιοδήποτε Σχολείο επιθυμεί, μπορεί να γίνει «Κέντρο Εξέτασης» του διαγωνισμού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρωθεί το έντυπο “Δήλωση Συμμετοχής Σχολείου”. Για τα σχολεία που ήδη έχουν διατελέσει ως «Κέντρα Εξέτασης», δεν χρειάζεται νέο έντυπο καθώς αρκεί το προηγούμενο. Στο έντυπο πρέπει να φαίνεται ότι ο Διευθυντής του Σχολείου επιτρέπει τη διοργάνωση του διαγωνισμού και καθορίζεται ένας Καθηγητής ως «Υπεύθυνος Εξέτασης». Ο ρόλος του Υπεύθυνου Εξέτασης είναι να συντονίσει και διεκπεραιώσει την διοργάνωση του διαγωνισμού στο συγκεκριμένο Σχολείο.

Παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία στη “Δήλωση Συμμετοχής Σχολείου”, γιατί στην δηλωθείσα διεύθυνση θα αποσταλούν τα θέματα, τα «φύλλα απαντήσεων», το πρόχειρο χαρτί για χρήση των μαθητών, τα δώρα και τα βραβεία των διαγωνιζομένων. Ας σημειωθεί ότι τα θέματα του διαγωνισμού αποστέλλονται σε έντυπη μορφή και σε ικανό αριθμό ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η φωτοτύπηση θεμάτων την τελευταία στιγμή, στα Κέντρα Εξέτασης.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, για επείγουσες περιπτώσεις, να γνωρίζουμε ένα κινητό τηλέφωνο είτε του Υπεύθυνου Εξέτασης είτε του Διευθυντή του Σχολείου. Επίσης είναι σημαντικό ο Υπεύθυνος Εξέτασης να έχει ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και να την παρακολουθεί τακτικά, γιατί μέσω αυτής θα ενημερώνεται για τη πορεία της διοργάνωσης.

Ένα Κέντρο Εξέτασης δηλώνει αν δέχεται μαθητές από άλλα Σχολεία (στα οποία δεν θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός) καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας των διαγωνιζόμενων μαθητών με το Κέντρο Εξέτασης. Οι πληροφορίες αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Επίσης, ένα Κέντρο Εξέτασης μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένους όρους όσον αφορά τους εξωτερικούς μαθητές (π.χ. κατά πόσο το Κέντρο επιθυμεί περιορισμό στον αριθμό των εξωτερικών μαθητών ή απαιτεί την εγγραφή τους πριν από κάποια ημερομηνία). Διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές στον διαγωνισμό γίνονται απευθείας στα Κέντρα Εξέτασης.

Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Παράλληλα, τα Κέντρα Εξέτασης λαμβάνουν κατάλογο με την βαθμολογία όλων των μαθητών (διακριθέντων ή μη) που διαγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο Κέντρο και αναλυτική βαθμολογία για κάθε μαθητού χωριστά. Οι διακριθέντες εξωτερικοί μαθητές θα ενημερωθούν (μόνο) από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για την επιτυχία τους και οφείλουν να μεριμνήσουν οι ίδιοι ώστε να παραλάβουν τα δώρα τους από το Κέντρο Εξέτασης. Με άλλα λόγια, ο Υπεύθυνος Εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένος να αναζητεί τους διακριθέντες μαθητές που δεν είναι από το Σχολείο του.

Ας σημειωθεί ότι στα αστικά κέντρα ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για να γίνει ένα Σχολείο Κέντρο Εξέτασης είναι 20 μαθητές. Αν οι μαθητές είναι λιγότεροι από 20, τότε μπορούν να φιλοξενηθούν σε άλλο σχολείο της περιοχής (που θα τους ανακοινωθεί). Για τα κέντρα της επαρχίας δεν ισχύει ο περιορισμός των 20 μαθητών. Η εξαίρεση αυτή γίνεται γιατί το «Καγκουρό» επιθυμεί να ενθαρρύνει τους μαθητές της επαρχίας να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, όσο λίγοι και αν συγκεντρωθούν σε ένα Σχολείο.

Εγγραφές μαθητών: Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου. Ένας μαθητής θεωρείται ότι έχει εγγραφεί μόνο εφόσον έχει πληρώσει εμπρόθεσμα τη συνδρομή του, η οποία είναι 12,50 ευρώ. Τρεις εβδομάδες πριν τον διαγωνισμό ο Υπεύθυνος Εξέτασης συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στο «Καγκουρό» την κατάσταση με τους μέχρι τότε εγγεγραμμένους μαθητές στο Κέντρο του (το σχετικό έντυπο Excel υπάρχει στην ιστοσελίδα μας).

Συνιστάται οι Υπεύθυνοι Εξέτασης να προτρέπουν τους μαθητές να εγγράφονται νωρίς και ειδικότερα το αργότερο τρεις βδομάδες πριν τον διαγωνισμό. Τα πλεονεκτήματα είναι:

  • για τους μαθητές: οι εγγεγραμμένοι έγκαιρα θα παραλάβουν εκείνα από τα δώρα τα οποία μοιράζονται αμέσως μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού (Βεβαίωση Συμμετοχής, παιχνιδάκι, χαρτονάκια), ενώ οι υπόλοιποι θα τα παραλάβουν αργότερα (θα σταλούν στο Κέντρο Εξέτασης μαζί με τα Βιβλία περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα). Ας σημειωθεί ότι κανείς δεν θα χάσει τα δώρα του, όσο αργά και αν εγγραφεί.
  • για τους Υπεύθυνους Εξέτασης: Γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον αριθμό των συμμετεχόντων και επομένως μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το διαγωνισμό με το να βρουν κατάλληλες αίθουσες – επιτηρητές κλπ. Επίσης θα παραλάβουν από τους Διοργανωτές ικανό αριθμό θεμάτων, φύλλων απαντήσεων και προχείρων, ώστε να μη χρειαστεί να τρέχουν τελευταία στιγμή. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι γνωστός στους Διοργανωτές από νωρίς, έστω κατά προσέγγιση, τότε οι Υπεύθυνοι Εξέτασης δεν θα χρειαστεί να βγάλουν καμία φωτοτυπία ούτε να έχουν πρόχειρα για τους διαγωνιζόμενους.

Ακύρωση εγγραφής: Μαθητές που θα εγγραφούν (δηλαδή έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους) και αργότερα αλλάξουν γνώμη, μπορούν να ζητήσουν να ακυρωθεί η εγγραφή τους. Όμως πρέπει να το ζητήσουν μέχρι την στιγμή που ο Υπεύθυνος Εξέτασης θα μας ενημερώσει (τρεις εβδομάδες πριν από τον διαγωνισμό) για το πλήθος των εγγεγραμμένων μαθητών στο Κέντρο του. Στη περίπτωση αυτή όσοι ακυρώσουν την εγγραφή τους θα πάρουν πίσω όλα τα χρήματα που έχουν καταβάλει. Δυστυχώς δεν μπορούν αργότερα να γίνουν δεκτές άλλες ακυρώσεις διότι

α) εκδίδεται απόδειξη της Εφορίας η οποία περιέχει ΦΠΑ το οποίο χρεώνεται στο «Καγκουρό» και

β) τα δώρα των μαθητών είναι καθοδόν.

Μαθητές που εγγράφονται αλλά δεν συμμετέχουν στην εξέταση: Μαθητές που θα εγγραφούν, αλλά τελικά δεν συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, θα πάρουν όλα τα δώρα που δικαιούνται οι συμμετέχοντες, εκτός από τη Βεβαίωση Συμμετοχής.

Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς