Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγει το Καγκουρό (GDPR);

Το Καγκουρό, για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, συλλέγει μέσω των Κέντρων Εξέτασης τα εξής στοιχεία μαθητών:

Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, email, τάξη, Σχολείο στο οποίο φοιτά, Κέντρο Εξέτασης στο οποίο έκανε εγγραφή.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Καγκουρό.

Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Λίγες εβδομάδες μετά το πέρας του διαγωνισμού και της αποστολής των αποτελεσμάτων, τα email που συλλέχθηκαν θα διαγραφούν από τα αρχεία μας, ενώ κρατείται σε αρχείο η επίδοση κάθε διαγωνιζόμενου. Τα ονόματα των μαθητών που κερδίζουν διάκριση, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας και παραμένουν στην σελίδα www.kangaroo.gr/διακριθέντες-μαθητές

Έδωσα στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Μπορώ να δώσω και στον διαγωνισμό “Καγκουρό”;

Βεβαίως. Οι δύο διαγωνισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Μάλιστα το Καγκουρό ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν και στους δύο διαγωνισμούς. Ας προστεθεί ότι οι δύο διαγωνισμοί έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ο διαγωνισμός της ΕΜΕ, ιδίως στην Δεύτερη και Τρίτη φάση του (Ευκλείδης, Αρχιμήδης), απευθύνεται στους ταλαντούχους μαθητές και τα θέματα είναι δύσκολα και βασίζονται σε παραδοσιακή ύλη. Ο διαγωνισμός Καγκουρό απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλοι μπορούν να απαντήσουν σε πολλές από τις ερωτήσεις.

Η μεγάλη επιτυχία του Διαγωνισμού Καγκουρό είναι ακριβώς η πρωτοτυπία των θεμάτων, η ποικιλία τους και ο διασκεδαστικός τους χαρακτήρας, στοιχεία τα οποία ενθουσιάζουν τους μαθητές. Το μόνο εφόδιο που χρειάζεται ένας διαγωνιζόμενος είναι η καθαρή σκέψη και η χαρά να εφευρίσκει. Γι’ αυτό άλλωστε ο Διαγωνισμός Καγκουρό είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε θέμα.

Πώς θα πάρω τα δώρα μου αν διακριθώ;

Τα βραβεία διάκρισης θα διανεμηθούν στο Κέντρο Εξέτασης όπου διαγωνίστηκε ο εκάστοτε μαθητής. Ειδικότερα, μαθητές που διαγωνίστηκαν σε διαφορετικό Σχολείο από το δικό τους, πρέπει να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε Κέντρο Εξέτασης για να παραλάβουν τα δώρα της διάκρισής τους. Τα δώρα δεν ταχυδρομούνται στις κατοικίες των μαθητών.

Όσοι διακριθούν θα πάρουν και άλλα δώρα;

Ναι. Εκτός από μία Βεβαίωση Διάκρισης, θα πάρουν ορισμένα συμβολικά δώρα όπως βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, πόστερ και λοιπά, ανάλογα με την επίδοση του καθενός.

Πόσοι θα διακριθούν;

Ένας στους έξι μαθητές κάθε τάξης χωριστά, σε Πανελλήνιο επίπεδο, διακρίνεται, με βάση την επίδοσή του. Τα ονόματά των διακριθέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Καγκουρό.

Αν για κάποιο λόγο δεν διαγωνιστώ στις 30 Μαρτίου 2024 ενώ έχω κάνει εγγραφή, θα χάσω τα δώρα που λαμβάνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι;

Όχι, δεν θα τα χάσεις. Τα δώρα (εκτός της Βεβαίωσης Συμμετοχής) μπορείς να τα παραλάβεις ο ίδιος, αργότερα, από το Κέντρο Εξέτασης που έκανες την εγγραφή σου, ακόμη και αν δεν διαγωνιστείς.

Αν πληρώσω τη συμμετοχή, αλλά για οποιοδήποτε λόγο αλλάξω γνώμη και δεν θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, θα πάρω πίσω τα χρήματα που έδωσα;

Βεβαίως. Αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Εξέτασης αλλά οπωσδήποτε πριν το κλείσιμο των εγγραφών στις 8 Μαρτίου 2024.

Αν έχετε κάνει εγγραφή και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, δεν θα χάσετε τα δώρα που παίρνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Να σημειώσουμε ότι η αξία των δώρων ξεπερνάει κατά πολύ το κόστος της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Ποιος βγάζει τα θέματα;

Τα θέματα τα βγάζει επιτροπή ειδικών στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Τα θέματα είναι, με μικρές εξαιρέσεις, κοινά σε όλες τις χώρες. Οι όποιες διαφορές οφείλονται στο ότι δεν έχουν όλες οι χώρες το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα ούτε οι μαθητές διδάσκονται την ίδια ύλη. Γι΄ αυτό οι υπεύθυνοι του Καγκουρό στις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, προσαρμόζουν τα θέματα στην ύλη που γνωρίζουν οι μαθητές της χώρας τους.

Αν μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας έχω αντιρρήσεις για την επίδοση μου, μπορώ να ζητήσω να επανεξεταστεί το γραπτό μου;

Βεβαίως. Στην περίπτωση αυτή επανεξετάζεται το γραπτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά η αναλυτική βαθμολογία. Στην σπάνια περίπτωση που έχει γίνει λάθος κατά τη βαθμολόγηση, και ο μαθητής δικαιούται επιπλέον δώρο, προφανώς θα το πάρει (θα του σταλεί ταχυδρομικά). Επίσης θα προστεθεί το όνομά του στους πίνακες των διακριθέντων.

Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς