Έδωσα στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Μπορώ να δώσω και στον διαγωνισμό “Καγκουρό”;

Βεβαίως. Οι δύο διαγωνισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Μάλιστα το Καγκουρό ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν και στους δύο διαγωνισμούς. Ας προστεθεί ότι οι δύο διαγωνισμοί έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ο διαγωνισμός της ΕΜΕ, ιδίως στην Δεύτερη και Τρίτη φάση του (Ευκλείδης, Αρχιμήδης), απευθύνεται στους ταλαντούχους μαθητές και τα θέματα είναι δύσκολα και βασίζονται σε παραδοσιακή ύλη. Ο διαγωνισμός Καγκουρό απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλοι μπορούν να απαντήσουν σε πολλές από τις ερωτήσεις.

Η μεγάλη επιτυχία του Διαγωνισμού Καγκουρό είναι ακριβώς η πρωτοτυπία των θεμάτων, η ποικιλία τους και ο διασκεδαστικός τους χαρακτήρας, στοιχεία τα οποία ενθουσιάζουν τους μαθητές. Το μόνο εφόδιο που χρειάζεται ένας διαγωνιζόμενος είναι η καθαρή σκέψη και η χαρά να εφευρίσκει. Γι’ αυτό άλλωστε ο Διαγωνισμός Καγκουρό είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε θέμα.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς