Αν ένας απαντά τις ερωτήσεις στην τύχη, έχει μεγάλες πιθανότητες να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία;

Όχι. Εάν σε μερικές ερωτήσεις ο μαθητής είναι τυχερός και πιάσει την σωστή απάντηση, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που δεν θα είναι τόσο τυχερός. Από αυτές αφαιρούνται πόντοι, οπότε στατιστικώς θα επέλθει ισορροπία.

Τονίζουμε ότι στις λάθος απαντήσεις αφαιρείται μία μονάδα. Άρα είναι προς το συμφέρον του μαθητή αν δεν γνωρίζει την απάντηση ή αν δεν είναι απόλυτα βέβαιος για την σωστή απάντηση, τότε να μην σημειώσει απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση ούτε κερδίζει ούτε χάνει μονάδες

Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, οποιαδήποτε ερώτηση δεν έχει επιλεγμένη απάντηση, δεν θα βαθμολογείται (δεν θα παίρνει ούτε αρνητική βαθμολογία).
Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει μια απάντηση και στην συνέχεια αλλάξει γνώμη, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η σωστή, μπορεί να επιλέξει την “Κενή απάντηση” ώστε να μην υπάρξει αρνητική βαθμολογία. Η επιλογή “Κενή απάντηση” είναι ισότιμη με καμία επιλογή.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς