Αν έχω ένσταση για τη διατύπωση ή για τη λύση μιας άσκησης, τι μπορώ να κάνω;

Μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα στους οργανωτές διατυπώνοντας την ένστασή σου και στηρίζοντας τα επιχειρήματά σου. Σε διαβεβαιώνουμε ότι θα μελετήσουμε την ένστασή σου με προσοχή. Η πείρα που έχουμε με την μακροχρόνια ενασχόληση με τα Μαθηματικά και με γνώμονα τον σεβασμό μας προς την επιστήμη και τις παιδαγωγικές αρχές, θα μας οδηγήσει να δώσουμε την σωστή και δίκαιη ετυμηγορία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η ετυμηγορία του Καγκουρό είναι τελική.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς