Αν για κάποιο λόγο δεν διαγωνιστώ στις 1 Απριλίου 2023 ενώ έχω κάνει εγγραφή, θα χάσω τα δώρα που λαμβάνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι;

Όχι, δεν θα τα χάσεις. Τα δώρα (εκτός της Βεβαίωσης Συμμετοχής) μπορείς να τα παραλάβεις ο ίδιος, αργότερα, από τον Υπεύθυνο Εξέτασης, ακόμη και αν δεν διαγωνιστείς.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς