Αν για κάποιο λόγο δεν διαγωνιστώ στις 30 Μαρτίου 2024 ενώ έχω κάνει εγγραφή, θα χάσω τα δώρα που λαμβάνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι;

Όχι, δεν θα τα χάσεις. Τα δώρα (εκτός της Βεβαίωσης Συμμετοχής) μπορείς να τα παραλάβεις ο ίδιος, αργότερα, από το Κέντρο Εξέτασης που έκανες την εγγραφή σου, ακόμη και αν δεν διαγωνιστείς.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς