Αν δεν εγγραφώ πριν τις 23 Απριλίου, υπάρχουν επιπτώσεις;

Δυστυχώς λόγω δυσκολιών στην διοργάνωση διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω κορονοϊού, εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Μιλήστε με το κέντρο εξέτασης στο οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή για ακριβείς πληροφορίες.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς