Αν δεν εγγραφώ πριν τις 10 Μαρτίου, υπάρχουν επιπτώσεις;

Αποθαρρύνουμε τις εκπρόθεσμες εγγραφές γιατί δημιουργούν οργανωτικά προβλήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις τα Κέντρα Εξέτασης δέχονται εκπρόθεσμες εγγραφές αλλά πρέπει να υπάρχει καλή αιτιολογία.

Μιλήστε με το Κέντρο Εξέτασης στο οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή για ακριβείς πληροφορίες.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς