Αν πληρώσω τη συμμετοχή, αλλά για οποιοδήποτε λόγο αλλάξω γνώμη και δεν θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, θα πάρω πίσω τα χρήματα που έδωσα;

Βεβαίως. Αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Εξέτασης αλλά οπωσδήποτε πριν το κλείσιμο των εγγραφών στις 10 Μαρτίου 2023.

Αν έχετε κάνει εγγραφή και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, δεν θα χάσετε τα δώρα που παίρνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Να σημειώσουμε ότι η αξία των δώρων ξεπερνάει κατά πολύ το κόστος της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς