Μπορεί κανείς να κρατήσει τα θέματα μετά την εξέταση;

Ναι, τα θέματα τα κρατάει ο μαθητής (παραδίδει μόνο το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ). Στο αντίγραφό του μπορεί να σημειώσει και τις απαντήσεις του στον διαγωνισμό, για να έχει την δυνατότητα να τις συζητήσει αργότερα με τους άλλους.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς