Μπορώ να κρατήσω τα θέματα μετά την εξέταση;

Ο διαγωνισμός φέτος θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Τα θέματα στα οποία θα διαγωνιστείς, καθώς και τα θέματα όλων των άλλων επιπέδων, θα τα βρεις στο βιβλίο που θα παραλάβεις και είναι μέρος των δώρων που θα λάβεις. Το βιβλίο αυτό περιέχει συστηματικές λύσεις για όλα τα θέματα καθώς και πλούσιο άλλο υλικό.

Ναι, μπορείς. Αν θέλεις μπορείς να σημειώσεις στο αντίγραφό των θεμάτων σου τις απαντήσεις που έγραψες στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, για να τις ελέγξεις μετά τον διαγωνισμό. Έτσι, μετά τον διαγωνισμό, θα σου δοθεί η ευκαιρία να συζητήσεις τις απαντήσεις με τους Δασκάλους, τους Καθηγητές και τους συμμαθητές σου.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2020 Καγκουρό Ελλάς