Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό;

Όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από το τύπο ή τη μορφή του Σχολείου (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κ.λπ.). Ο κάθε μαθητής γράφει σε θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο της τάξης του.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς