Πόσοι θα διακριθούν;

Ένας στους έξι μαθητές κάθε τάξης χωριστά, σε Πανελλήνιο επίπεδο, διακρίνεται, με βάση την επίδοσή του. Τα ονόματά των διακριθέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Καγκουρό.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς