Τα δώρα που παίρνουν όσοι συμμετάσχουν είναι κατάλληλα για τους μαθητές;

Σημειώνουμε εμφατικά ότι όλο το υλικό που διαθέτουμε στους μαθητές είναι παιδαγωγικά άμεμπτο και σέβεται την προσωπικότητά τους. Ο μόνος στόχος είναι να παρουσιάσουν τα Μαθηματικά ως παιχνίδι, να καλλιεργήσουν την μαθηματική σκέψη, να είναι χρήσιμα στους μαθητές και τους δασκάλους τους και να συμβάλλουν στην εκπαίδευση της νεολαίας.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς