Τα θέματα του διαγωνισμού είναι δύσκολα; Απαιτούνται ειδικές γνώσεις;

Το πρώτο 1/3 (ένα τρίτο) των θεμάτων (που αντιστοιχούν σε 7 έως 10 ερωτήσεις, ανάλογα την τάξη) είναι εύκολα. Προορίζονται για να μπορούν να τα λύσουν με ευχέρεια όλοι ή, έστω, οι περισσότεροι μαθητές. Το δεύτερο 1/3 (ένα τρίτο) των θεμάτων είναι αρκετά προσιτό και, εν γένει, δεν θα πρέπει να δυσκολευτούν οι μαθητές. Το τελευταίο 1/3 των θεμάτων, χωρίς να είναι απαιτητικά, χρειάζονται περισσότερη ευχέρεια διότι ξεφεύγουν από την τυποποίηση. Εκεί ακριβώς είναι η αξία του διαγωνισμού Καγκουρό καθώς τα θέματα αυτά χαρακτηρίζονται για την πρωτοτυπία τους. Η ενασχόληση με αυτά δίνει χαρά στους μαθητές διότι καλλιεργούν την σκέψη τους και δίνουν την δυνατότητα δημιουργικής φαντασίας.

Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις στον Διαγωνισμό Καγκουρό δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις: Οι γνώσεις των μαθητών μέσα στην τάξη τους, ο κοινός νους και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για τον διαγωνισμό. Τα θέματα είναι τέτοια ώστε ακόμα και αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τίποτα, θα μπορέσει σίγουρα να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Ας τονιστεί ωστόσο ότι για να απαντήσει κανείς και τα 30 θέματα ολόσωστα μέσα στα χρονικά περιθώρια που δίνονται, είναι άλλη ιστορία. Η πείρα μας λέει ότι μόνο οι ιδιαίτερα ταλαντούχοι στα Μαθηματικά πετυχαίνουν τέτοια επίδοση.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς