Βουκουρέστι – Ρουμανία (1 κέντρο)

Εξεταστικό Κέντρο: Δημοτικό Σχολείο Βουκουρεστίου «ΑΘΗΝΑ»

Διευθυντής: κ. Στέφανος Καλόγηρος
Διεύθυνση: Sos Nordului, nr. 60 G
Sector 1, poste code 14104
Bucuresti, Romania
Τηλέφωνο: (0040)213260633
fax: (0040)213260634
e-mail: office-gpa@greekschool.ro
director@greekschool.ro
Ιστοσελίδα: http://www.greekschool.ro/gr/
Υπεύθυνη Εξέτασης: κα. Βασιλική Μπασίνα

Ελληνόφωνοι μαθητές άλλων Σχολείων που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο Δημοτικό Σχολείο Βουκουρεστίου «ΑΘΗΝΑ» να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του σχολείου είτε τηλεφωνικά Δευτέρα ως Παρασκευή και από 8:00 έως 14:00 στο τηλέφωνο τηλέφωνο 021.326.0633 ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:
office-gpa@greekschool.ro και director@greekschool.ro.

Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς