Μύκονος (1 κέντρο)

Εξεταστικό Κέντρο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Διευθύντρια: κα. Ιωάννα Πελέκη
Διεύθυνση: Μαράθι, 84600 Μύκονος, Κυκλάδες
Τηλέφωνο: 22890 28670
fax: 22890 28495
e-mail: info@sychronipaideia.gr
Ιστοσελίδα: www.sychronipaideia.gr
Υπεύθυνη Εξέτασης: κ. Παναγιώτης Καψάλης

Μαθητές άλλων Σχολείων που επιθυμούν να διαγωνιστούν στη «Σύγχρονη Παιδεία» να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Σχολείου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνο 22890 28670 ή στο φαξ 22890 28495 ή ηλεκτρονικά στο e-mail info@sychronipaideia.gr.

Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς