Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Καγκουρό 2021

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός Καγκουρό 2021 έλαβε μέρος με μεγάλη επιτυχία.


Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών του 2021 βρίσκονται εδώ.


Ακολουθήστε να παρακάτω βήματα για να κατεβάσετε την αναφορά από το email με τα αποτελέσματα σε 2 απλά βήματα. Τα email στέλνονται σταδιακά και θα πρέπει να το λάβετε μέχρι την Κυριακή 30 Μαΐου.

Κάποιοι διαγωνιζόμενοι στο Επίπεδο 1 (Γ’ και Δ’ Δημοτικού) έλαβαν σύνδεσμο για τα αποτελέσματα που δεν λειτουργούσε. Έχει αποσταλεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους που επηρεάστηκαν νέος, διορθωμένος σύνδεσμος. Παρακαλώ αναζητήστε τον στο ίδιο email που λάβατε τον σύνδεσμο του διαγωνισμού.
Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

Δείτε παρακάτω την ελάχιστη βαθμολογία που χρειάζεται για να πάρετε διάκριση, ανά τάξη.

 

Επίπεδο Β’ Δημοτικού
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Α’ Δημοτικού: 80
Mέσος όρος τάξης: 63

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Β’ Δημοτικού: 80
Mέσος όρος τάξης: 64

Επίπεδο 1
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Γ΄ Δημοτικού: 80
Mέσος όρος τάξης: 57

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Δ΄ Δημοτικού: 81
Mέσος όρος τάξης: 60

Επίπεδο 2
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Ε΄ Δημοτικού: 98
Mέσος όρος τάξης: 68

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Στ΄ Δημοτικού: 103
Mέσος όρος τάξης: 76

Επίπεδο 3
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Α΄ Γυμνασίου: 93
Mέσος όρος τάξης: 65

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Β΄ Γυμνασίου: 101
Mέσος όρος τάξης: 78

Επίπεδο 4
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Γ΄ Γυμνασίου: 85
Mέσος όρος τάξης: 65

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Α΄ Λυκείου: 96
Mέσος όρος τάξης: 71

Επίπεδο 5
Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Β΄ Λυκείου: 88
Mέσος όρος τάξης: 56

Ελάχιστοι πόντοι για διάκριση στην Γ΄ Λυκείου: 112
Mέσος όρος τάξης: 73

Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς