Προς Καθηγητές

Τι χρειάζεται για να γίνει ένα Σχολείο Εξεταστικό Κέντρο του Καγκουρό

Δείτε και κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα με μια ματιά, εδώ.

Η οργάνωση του διαγωνισμού στα Σχολεία απαιτεί έναν υπεύθυνο για να τον διεκπεραιώσει.
Όποιος Καθηγητής ενδιαφέρεται να οργανώσει τον Διαγωνισμό στο Σχολείο του, ως Υπεύθυνος Εξέτασης, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.

Καθήκοντα του Υπεύθυνου Εξέτασης (Υ.Ε.)

1) Συμπληρώνει το έντυπο
Δήλωση συμμετοχής Σχολείου και Υπεύθυνου Εξέτασης
Σε αυτό διευκρινίζει ότι αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τον Διαγωνισμό και έρχεται σε επαφή με τον Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου του ώστε να του επιτραπεί η διενέργεια του διαγωνισμού στο σχολείο του.

2) Ενημερώνει τους μαθητές για τον διαγωνισμό. Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr, αλλά ο Υπεύθυνος Εξέτασης επιλύει τις απορίες που μπορεί να έχουν οι μαθητές. Επίσης μεριμνά να συμπληρώσουν οι κηδεμόνες την Γονική Συναίνεση για συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό,
εδώ.

3) Εγγράφει τους μαθητές στον διαγωνισμό και συλλέγει το ποσό των 12,50 ευρώ της συμμετοχής (εκδίδεται νομότυπη απόδειξη από το «Καγκουρό»). Επίσης, συμπληρώνει την Κατάσταση Μαθητών (κατεβάστε την Κατάσταση Μαθητών από εδώ) όπου εισάγει την διεύθυνση email του μαθητή. Χρειάζεται προσοχή, καθώς η διεύθυνση email πρέπει να είναι μοναδική για κάθε μαθητή (δεν θα μπορούν π.χ. δύο αδέλφια να μοιραστούν την ίδια διεύθυνση).

4) Λίγες εβδομάδες πριν από τον διαγωνισμό, μέχρι την 10 Μαρτίου, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο «Καγκουρό» συμπληρωμένη την κατάσταση των εγγεγραμμένων μαθητών.

5) Μεριμνεί για την παραλαβή των δώρων των διαγωνιζόμενων, και τους διανέμει τα δώρα μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

6) Μετά την εξέταση

α) Δίνει στους Επιτηρητές την αμοιβή που τους αναλογεί και στέλνει ηλεκτρονικά στο kangaroohellas@gmail.com το έντυπο Στοιχεία Επιτηρητών. Στο τελευταίο αναγράφονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Επιτηρητών καθώς και τα ποσά που εισέπραξαν (για να τους σταλεί βεβαίωση για την Εφορία).

β) Συμπληρώνει το έντυπο Λογιστική Εκκαθάριση και το στέλνει ηλεκτρονικά στο kangaroohellas@gmail.com.

7) Μετά τον Διαγωνισμό καταθέτει στον λογαριασμό του «Καγκουρό» το ποσό των συνδρομών των διαγωνιζομένων, αφού αφαιρέσει την αμοιβή του και των επιτηρητών, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα, όπως ταχυδρομικά, αν υπάρχουν. Ο αριθμός λογαριασμού του «Καγκουρό» είναι

Εθνική Τράπεζα 180/004105-08
Δικαιούχος: ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΑΡΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.
IBAN GR3101101800000018000410508

8) Παραλαμβάνει ηλεκτρονικά για λογαριασμό του Κέντρου Εξέτασης τα αποτελέσματα των εγγεγραμμένων μαθητών του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματά τους. Σημειώνουμε ότι τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr. Επίσης ο Υπεύθυνος Εξέτασης ενημερώνει τους διακριθέντες για την επίδοσή τους και τους μοιράζει τα βραβεία που δικαιούνται (ένας στους έξι μαθητές βραβεύεται). Ας σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έρχονται σε αναλυτική μορφή, τόσο χωριστά για κάθε μαθητή όσο και συγκεντρωτικά για όλο το Σχολείο. Επίσης ο μαθητής, μαζί με την βαθμολογία του, παίρνει αντίγραφο των απαντήσεών του ώστε να ελέγξει την ακρίβεια της βαθμολογίας.

Αποζημίωση Υπεύθυνου Εξέτασης και επιτηρητών

Για τον Υπεύθυνο Εξέτασης και τους Επιτηρητές προβλέπεται συμβολική αμοιβή. Αυτή ανέρχεται σε 1,5 ευρώ καθαρά, για τον κάθε μαθητή που διαγωνίζεται στο Σχολείο τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας Επιτηρητές, ο Υπεύθυνος Εξέτασης διανέμει στους συνεργάτες του, κατά την κρίση του και ανάλογα με την προσφορά του καθενός, το συνολικό ποσό της αμοιβής (1,5 ευρώ καθαρά ανά μαθητή). Για το ποσό αυτό θα εκδοθεί απόδειξη για την Εφορία (οι κρατήσεις βαρύνουν το «Καγκουρό»).

Εκτός από την συμβολική αμοιβή, ο Υπεύθυνος Εξέτασης και όλοι οι Επιτηρητές λαμβάνουν και τα δώρα που δικαιούνται οι διαγωνιζόμενοι (βιβλίο, χαρτονάκια κ.α.) καθώς και κάποια από τα βραβεία των διακριθέντων.

Μορφή των θεμάτων

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεμάτων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Αυτά είναι ως εξής:

Επίπεδο Β Δημοτικού: απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Δημοτικού,
Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου,
Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου,
Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.

Με άλλα λόγια, θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα, οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού. Όμοια, θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, και λοιπά, αλλά οι διακρίσεις είναι χωριστά ανά τάξη. Όλα τα θέματα μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.

Ένας μαθητής μπορεί, αν το επιθυμεί, να διαγωνιστεί σε θέματα ανώτερου επιπέδου από αυτό της τάξης του. Π.χ. ένας μαθητής Δ΄ Δημοτικού μπορεί να εξεταστεί σε θέματα Επιπέδου 2.

Για τους μαθητές της Β’ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 21 ερωτήσεις, για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 24 ερωτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 30. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το Καγκουρό δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει βαθμολογική βάση. Το Καγκουρό είναι διαγωνισμός: σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει κανείς σωστά, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευθεί. Τα θέματα είναι γενικά βατά. Τα πρώτα δέκα (επτά στην περίπτωση του Επιπέδου Β’ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι πολύ εύκολα, τα επόμενα δέκα (οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι αρκετά εύκολα, και τα τελευταία δέκα (οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι δυσκολότερα, χωρίς όμως να είναι δύσκολα.

Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή. Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με την δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι. Αν σε μια ερώτηση έχουν σημειωθεί δύο ή περισσότερες απαντήσεις, τότε δεν βαθμολογείται, δηλαδή ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στην σελίδα Επικοινωνία.

Ας τονιστεί ότι η αμοιβή του Υ.Ε. και των επιτηρητών έχουν απολύτως συμβολικό χαρακτήρα, και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση του «Καγκουρό» προς τους συνεργάτες του. Πολλοί συνεργάτες, άλλωστε, παραιτούνται του ποσού που έχουν να λαμβάνουν και το διαθέτουν για αγορά βιβλίων για την βιβλιοθήκη του σχολείου τους ή για πρόσθετα βραβεία προς τους μαθητές τους ή για άλλο ευγενή σκοπό.

Δείτε και κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα με μια ματιά, εδώ.

Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς