Αν ένας απαντά τις ερωτήσεις στην τύχη, έχει μεγάλες πιθανότητες να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία;

Όχι. Εάν σε μερικές ερωτήσεις ο μαθητής είναι τυχερός και πιάσει την σωστή απάντηση, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που δεν θα είναι τόσο τυχερός. Από αυτές αφαιρούνται πόντοι, οπότε στατιστικώς θα επέλθει ισορροπία.

Τονίζουμε ότι στις λάθος απαντήσεις αφαιρείται μία μονάδα. Άρα είναι προς το συμφέρον του μαθητή αν δεν γνωρίζει την απάντηση ή αν δεν είναι απόλυτα βέβαιος για την σωστή απάντηση, τότε να μην σημειώσει απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση ούτε κερδίζει ούτε χάνει μονάδες.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς