Αν για κάποιο λόγο δεν προσέλθω στον διαγωνισμό στις 22 Μαΐου 2021 ενώ έχω κάνει εγγραφή, θα χάσω τα δώρα που λαμβάνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι;

Όχι, δεν θα τα χάσεις. Τα δώρα (εκτός της Βεβαίωσης Συμμετοχής) μπορείς να τα παραλάβεις ο ίδιος, αργότερα, από τον Υπεύθυνο Εξέτασης, ακόμη και αν δεν εμφανιστείς στον διαγωνισμό.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς