Αν δεν εγγραφώ πριν τις 11 Μαΐου, υπάρχουν επιπτώσεις;

Δυστυχώς λόγω δυσκολιών στην διοργάνωση διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Μιλήστε με το κέντρο εξέτασης στο οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή για ακριβείς πληροφορίες.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2020 Καγκουρό Ελλάς