Αν πληρώσω τη συμμετοχή, αλλά για οποιοδήποτε λόγο αλλάξω γνώμη και δεν θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, θα πάρω πίσω τα χρήματα που έδωσα;

Βεβαίως. Αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Εξέτασης αλλά οπωσδήποτε πριν το κλείσιμο των εγγραφών στις 8 Μαρτίου 2024.

Αν έχετε κάνει εγγραφή και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, δεν θα χάσετε τα δώρα που παίρνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Να σημειώσουμε ότι η αξία των δώρων ξεπερνάει κατά πολύ το κόστος της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς