Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τι χρειάζεται να κρατά κανείς;

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν το στυλό του για να σημειώσουν τις απαντήσεις στο φύλλο απαντήσεων. Πρόχειρο χαρτί θα τους δοθεί από το Κέντρο Εξέτασης, στο οποίο μπορούν να σημειώσουν ότι θέλουν, και μπορούν να το κρατήσουν φεύγοντας.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς