Πότε θα αναρτηθούν τα ονόματα των διακριθέντων;

Μερικές εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό και αφού διορθωθούν όλα τα γραπτά θα αναρτηθούν τα ονόματα των διακριθέντων στην ιστοσελίδα του Καγκουρό.

Η Αναλυτική Βαθμολογία, όπως αναφέραμε και παραπάνω, θα σταλεί στα Κέντρα εξέτασης λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό.

Τα ονόματα των διακριθέντων, ακόμη και των παλαιότερων ετών, είναι πάντα διαθέσιμα στην σελίδα:

http://www.kangaroo.gr/διακριθέντες-μαθητές/

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς