Τι μορφής θα είναι τα θέματα και πώς βαθμολογούνται;

Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή. Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με την δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.

Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, οποιαδήποτε ερώτηση δεν έχει επιλεγμένη απάντηση, δεν θα βαθμολογείται (δεν θα παίρνει ούτε αρνητική βαθμολογία).
Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει μια απάντηση και στην συνέχεια αλλάξει γνώμη, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η σωστή, μπορεί να επιλέξει την “Κενή απάντηση” ώστε να μην υπάρξει αρνητική βαθμολογία. Η επιλογή “Κενή απάντηση” είναι ισότιμη με καμία επιλογή.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2021 Καγκουρό Ελλάς