Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγει το Καγκουρό (GDPR);

Το Καγκουρό, για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, συλλέγει μέσω των Κέντρων Εξέτασης τα εξής στοιχεία μαθητών:

Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, email, τάξη, Σχολείο στο οποίο φοιτά, Κέντρο Εξέτασης στο οποίο έκανε εγγραφή.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Καγκουρό.

Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Λίγες εβδομάδες μετά το πέρας του διαγωνισμού και της αποστολής των αποτελεσμάτων, τα email που συλλέχθηκαν θα διαγραφούν από τα αρχεία μας, ενώ κρατείται σε αρχείο η επίδοση κάθε διαγωνιζόμενου. Τα ονόματα των μαθητών που κερδίζουν διάκριση, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας και παραμένουν στην σελίδα www.kangaroo.gr/διακριθέντες-μαθητές

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς