Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγει το Καγκουρό (GDPR);

Το Καγκουρό, για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, συλλέγει μέσω των Κέντρων Εξέτασης τα εξής στοιχεία μαθητών:

Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, email, τάξη, Σχολείο στο οποίο φοιτά, Κέντρο Εξέτασης στο οποίο έκανε εγγραφή.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Καγκουρό, και αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Λίγες εβδομάδες μετά το πέρας του διαγωνισμού και της αποστολής των αποτελεσμάτων, τα email που συλλέχθηκαν θα διαγραφούν από τα αρχεία μας, ενώ κρατείται σε αρχείο η επίδοση κάθε διαγωνιζόμενου. Τα ονόματα των μαθητών που κερδίζουν διάκριση, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας και παραμένουν στην σελίδα www.kangaroo.gr/διακριθέντες-μαθητές

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2023 Καγκουρό Ελλάς