Υπάρχει τρόπος να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό χωρίς να πληρώσει τη συνδρομή;

Γενικά όχι αλλά γίνεται εξαίρεση για μαθητές απομακρυσμένων ή παραμεθόριων περιοχών ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας καταβολής της συνδρομής από την οικογένεια του μαθητή.

Was this answer helpful ? Ναι / Όχι
Copyright © 2024 Καγκουρό Ελλάς